[પાછળ]
મનસૂર હજી પણ જીવે છે!

હું મૌન રહીને એક અનાહત નાદ ગજાવી જાણું છું; ભરનિદ્રામાં પણ સૂતેલો સંસાર જગાવી જાણું છું. ..૧ મુજ અંતર બાળી બાળીને એક જ્યોત જલાવી જાણું છું; બરબાદ થતાં પણ બીજાને આબાદ બનાવી જાણું છું. ..૨ હું ફૂલ ખિલાવી જાણું છું ફૂલબાગ લગાવી જાણું છું; ત્યાં કાળે કહ્યું કે ગર્વ ન કર હું ભસ્મ બનાવી જાણું છું. ..૩ કોઈ ધર્મ નથી, કોઈ કર્મ નથી, કોઈ જ્ઞાન નથી, અજ્ઞાન નથી; તું બુદ્ધિ છોડી બેસ તો હું સહુ ભેદ બતાવી જાણું છું. ..૪ અનુભવની વાતો શું પૂછે, વાણીમાં અનુભવ નહીં આવે; હું એમ તો મારા અનુભવમાં ઈશ્વરને લાવી જાણું છું. ..૫ મનસૂરને ફાંસી દેનારા! મનસૂર હજી પણ જીવે છે; હું માનવના હર શ્વાસ મહીં મનસૂર બતાવી જાણું છું. ..૬ હું બોલો બોલી પાળું છું – તું બોલો બોલી બદલે છે; તું વાત બનાવી જાણે છે, હું વાત નિભાવી જાણું છું. ..૭ તારી આંખોમાં જ્વાળા છે, મારી આંખોમાં અશ્રુ છે; તું આગ લગાવી જાણે છે, હું આગ બુઝાવી જાણું છું. ..૮ ઓ પ્રેમ રમતના રમનારા, તું પ્રેમ રમતને શું સમજે; તું આંખ લડાવી જાણે છે, હું પ્રાણ લડાવી જાણું છું. ..૯ આભાર ભરેલા મસ્તકને ઊંચકવું ‘શયદા’ સ્હેલ નથી; હું એમ તો મસ્તીમાં આવી આકાશ ઉઠાવી જાણું છું. ..૧૦ -હરજી લવજી દામાણી ‘શયદા’

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ Hun_Maun_Rahi_Ne-Nayan_Pancholi-Shayda.mp3 (Audio clip source : http://rankaar.com/blog/archives/1369)
[પાછળ]     [ટોચ]