[પાછળ]
હોળી મહિનાની વિજોગણ

આગળ મોર્યાં મોગરા ને પછવાડે ગલગોટ,
સવળા વાતા વાયરા, એની અવળી વાગે ચોટ! 

ભૂલકણા એ શું નહિ તુજ ભૂલ?
ભૂલકણા એ શું નહિ તુજ ભૂલ?

ખીલ્યાં કેસુ ખાખરે, એની વગડે વગડે આગ,
ફૂલડે ફૂલડે ફરી વળે મારું મન જાણે મધમાખ!

ભૂલકણા એ શું નહિ તુજ ભૂલ?
ભૂલકણા એ શું નહિ તુજ ભૂલ?
 
હોળી મહિનો હુલામણો, ઘેર નારી બાળે વેશ,
હું પૂછું નિર્દે નાવલા!  તને કેમ ગમે પરદેશ?

ભૂલકણા એ શું નહિ તુજ ભૂલ?
ભૂલકણા એ શું નહિ તુજ ભૂલ?
 
રાતે  વસમી ચાંદની  ને દા’ડે વસમી  લૂ!
વસમી વિરહની શારડી, મન વિચાર કરજે તું

ભૂલકણા એ શું નહિ તુજ ભૂલ?
ભૂલકણા એ શું નહિ તુજ ભૂલ?
-બાલમુકુંદ દવે

ક્લીક કરો અને સાંભળો
દિલીપ ધોળકીયાના સુંદર સ્વરાંકનમાં
મીઠી હલક સાથે કરાયેલી
ફાલ્ગુની શેઠની સુરીલી રજૂઆતને
(સંગીત ભવન ટ્રસ્ટનું આલ્બમઃ ‘સપના લો કોઈ સપના’)

[પાછળ]     [ટોચ]