[પાછળ]
ફૂલ વીણ, સખે! ફૂલ વીણ, સખે!

ફૂલ વીણ, સખે!  ફૂલ વીણ, સખે!
હજુ તો ફૂટતું  જ પ્રભાત સખે!
અધુના કળી જે વિકસી રહી છે,
ઘડી બે ઘડીમાં મરતી  દિસશે.

સુમહોજ્જ્વલ આ કિરણો રવિનાં,
પ્રસરે  હજુ  તો નભ ઘુમ્મટમાં;
ન વિલમ્બ ઘટે, કંઈ કાળ જતે,
રવિ યે પણ અસ્ત થવા ઢળશે,

નમતાં શિર  સૌ  કુસુમો કરશે,
પછી ગંધ પરાગ નહીં  મળશે!
ફૂલ વીણ, સખે!  ફૂલ વીણ, સખે!
હજુ તો ફૂટતું  જ પ્રભાત સખે!

નકી ઉત્તમ અગ્રિમ કાળ સખે!
ભર યૌવન આ હજુ રક્ત સખે!
ગતિ કાળની ચોક્કસ ન્હોય સખે!
ભરતી પછી ઓટ જ હોય સખે!

ફુલ વીણ, સખે!  તક જાય, સખે!
ઢળતી થઈ તો ઢળતી જ થશે,
રજની મહીં ચન્દ્ર ઊગે ન ઊગે;
હજુ દિવસ છે, ફૂલડાં લઈ લે;

ફરી લે, રમી લે, હસી લે તું સખે!
મૃગલાં રમતાં,  તરુઓ  લડતાં,
તરુઓ લડતાં,  વિહગો ઊડતાં,
કલીએ કલીએ  ભ્રમરો ભ્રમતાં;

ઝરણું  પ્રતિ  હર્ષ  ભર્યું  કૂદતું,
ઊગતો રવિ જોઈ ન શું હસતું?
પછી કેમ વિમાસી રહ્યો તું સખે!
ફૂલ વીણ, સખે!  ફૂલ વીણ, સખે!
(૨૬-૮-૧૮૯૬)
-સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહીલ ‘કલાપી’
ક્લીક કરો અને સાંભળો
આ સુંદર કવિતા નેહા મહેતાના મધુર સ્વરમાં
સ્વરાંકન છે સુરેશ જોશીનું

[પાછળ]     [ટોચ]