[પાછળ]
આષાઢી સાંજના

આષાઢી સાંજનાં અંબર ગાજે 
અંબર ગાજે,  મેઘાડંબર ગાજે!

માતેલા મોરલાના  ટૌકા બોલે
ટૌકા બોલે, ધીરી ઢેલડ ડોલે

ગરવા ગોવાળિયાના પાવા વાગે
પાવા વાગે, સૂતી ગોપી જાગે

વીરાની વાડીઓમાં અમૃત રેલે
અમૃત રેલે, ભાભી ઝરમર ઝીલે

ભાભીની રાતીચોળ ચૂંદડ ભીંજે
ચૂંદડ ભીંજે, ખોળે બેટો રીઝે

આષાઢી સાંજનાં અંબર ગાજે 
અંબર ગાજે,  મેઘાડંબર ગાજે!
-ઝવેરચંદ મેઘાણી
ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]