[પાછળ]
ઘૂમટો ઓઢીને તમે ક્યાં ગ્યાં'તાં?
 
પોળ પછવાડે પરબડી ને વચ્ચમાં લેંબડાનું ઝાડ         
         ઓ રાજવણ ઘૂમટો ઓઢીને તમે ક્યાં ગ્યાં'તાં?

વગડા વચ્ચે વેલડી ને વચ્ચમાં સરવર ઘાટ            
         ઓ રાજવણ ઘૂમટો ઓઢીને તમે ક્યાં ગ્યાં'તાં?

ગામને પાદર ડોલી ડોલી ઢોલ વગાડે ઢગલો ઢોલી        
કાજળ આંજી આંખલડી ને લહેરણિયું છે લાલ        
         ઓ રાજવણ ઘૂમટો ઓઢીને તમે ક્યાં ગ્યાં'તાં?

નાકે નથડી ચરણે ઝાંઝર હૈયે હેમનો હાર          
હાલો ત્યારે ધરણી ધમકે આંખે રૂપનો ભાર          
પગ પરમાણે મોજલડી જાણે હંસી ચાલે ચાલ         
         ઓ રાજવણ ઘૂમટો ઓઢીને તમે ક્યાં ગ્યાં'તાં?

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ


નીના રાજેન્દ્ર મહેતાએ ગુજરાતીમાં પ્રમાણમાં બહુ ઓછા ગીત ગાયા છે.
તેમનું આ દુર્લભ ગીત શોધીને પૂરું પાડવા બદલ સાવરકુંડલાના
પ્રાધ્યાપક ડૉ. દિલીપ ભટ્ટનો ઘણો ઘણો આભાર!
[પાછળ]     [ટોચ]