લોકગીત
   લોકગીત
   લોકગીત
માવજીભાઈ સૌથી વધારે આફ્રિન લોકગીતો પર છે એટલે લોકગીતો મળે તો માવજીભાઈ બીજી બધી વાત પડતી મૂકી લોકગીતોની આરતી ઉતારે. માવજીભાઈ જેના પર ફીદા છે તેવા કેટલાંક લોકગીત અહીં પેશ છે:

 છેલ્લો ફેરફાર: તા. ૧૯ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૭ 

[પાછળ]

 
   
૦૧ વહુએ વગોવ્યા મોટા ખોરડાં રે લોલ
૦૨ દાદા હો દીકરી
૦૩ બાર બાર વરસે નવાણ ગળાવ્યા
૦૪ વેરણ ચાકરી
૦૫ ગુલાબી કેમ કરી જાશો ચાકરી
૦૬ ઢોલાજી વીંઝણો લ્યો
૦૭ આજ રે સપનામાં મેં તો ડોલતો ડુંગર
૦૮ મોરબીની વાણિયણ મચ્છુ પાણી જાય
૦૯ અચકો મચકો કાં રે લી
૧૦ લવિંગ કેરી લાકડિયે રામે સીતાને માર્યાં જો
૧૧ જોબનિયું આજ આવ્યું ને કાલ્ય જાશે
૧૨ મૈયારણ
૧૩ ટીપ્પણી નાચનું ગીત
૧૪ ના છડિયા હથિયાર
૧૫ મારે ટોડલે બેઠો મોર ક્યાં બોલે
૧૬ હું તો કાગળિયા લખી લખી થાકી
૧૭ શેરી વળાવી સજ્જ કરું તમે આવો ને
૧૮ હમ્બો હમ્બો વિંછૂડો
૧૯ રૂમાલ મારો લેતા જજો
૨૦ તમે મારા દેવનાં દીધેલ છો
૨૧ સાહ્યબા સડક્યું બંધાવ
૨૨ હાજી કાસમ, તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણ થઇ
૨૩ ઘંમ રે ઘંટી ઘંમ ઘંમ થાય
૨૪ પાતળી પરમાર
૨૫ સાયબા મુને મુંબઈમાં
૨૬ પરદેશી લાલ પાંદડું
૨૭ ધન ધન છે ગોકુળિયું ગામ
૨૮ ચકી તારા ખેતરમાં
૨૯ સૈયર મેંદી લેશું રે
૩૦ તેજમલ ઠાકોર
૩૧ લીપ્યું ને ગૂંપ્યું મારું આંગણું રે
૩૨ મારે ઘેર આવજે માવા
૩૩ રાધકા રંગભીની
૩૪ પાટણથી પટોળાં મોંઘાં લાવજો
૩૫ જોડે રહેજો રાજ
૩૬ મોરલી તે ચાલી રંગ રૂસણે રે
૩૭ ઝાલર વાગે ને
૩૮ બેડાં મારા નંદવાણાં રે
૩૯ હવે નહિ જાઉ વીડી વાઢવા રે લોલ
૪૦ સૂપડું સવા લાખનું
૪૧ ધમ ધમક ધમ ધમ ધમ... સાંબેલું...
૪૨ એક ગોકુળ મથુરા મારું ગામ છે
૪૩ રૂડી ને રંગીલી વ્હાલા તારી વાંસળી રે લોલ
૪૪ પાપ તારું પરકાશ જાડેજા, ધરમ તારો સંભાળ રે
૪૫ એ મારું વનરાવન છે રૂડું, વૈકુંઠ નહિ રે આવું
૪૬ મોરના પીંછડાંવાળો રે
૪૭ મારી શેરીએથી કાનકુંવર આવતાં રે લોલ
૪૮ વનમાં ચાંદલિયો ઊગ્યો રે
૪૯ માથે મટુકી, મહિની ગોળી
૫૦ વેલ્યું છૂટિયું રે વીરા વાડીના વડ હેઠ
૫૧ છેલ હલકે રે ઈંઢોણી માથે હેલ લેવી છે
૫૨ રસિયા પાટણ શહેરને પાદર પારસ પીપળો રે લોલ
૫૩ વનમાં બોલે ઝીણા મોર
૫૪ ગોકુળ આવો ગિરધારી
૫૫ સોનલાનું બેડલું તારી રૂપાની ઈંઢોણી
૫૬ રાતું રાતું ગુલાબડીનું ફૂલ રે
૫૭ રૂખડબાવા તું હળવો હળવો હાલ જો
૫૮ આ જૂનાગઢમાં રે મોરલી વાગે છે
૫૯ રામદે પીરનો હેલો
૬૦ રે મૂવા છેતરીને લાવ્યો
૬૧ છલકાતું આવે બેડલું મલકાતી આવે નાર
૬૨ સરવણની કથા
૬૩ હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે
૬૪ સાગ સીસમનો ઢોલિયો રે વાલમા
૬૫ સાત સાત ભાઈઓ ને એક બેનડી રે લોલ
૬૬ હું તો લહેરિયું રે ઓઢી પાણીડાં નીસરી
૬૭ કાનુડે કવરાવ્યા ગોકુળિયામાં
૬૮ વાદલડી વરસે રે સરોવર છલી પડ્યા
૬૯ ફૂલ ઉતર્યાં ફૂલવાડીએ રે લોલ
૭૦ આવડા મંદિરમાં હું તો એકલી
૭૧ હાલાજી તારા હાથ વખાણું કે પટ્ટી તારા પગલાં વખાણું
૭૨ હો વાલીડા! નેણાંના બાણ મારીયા
૭૩ દેર મારી અંગૂઠડીનો ચોર
૭૪ ઉત્તર જાજો દખ્ખણ જાજો
૭૫ હે આવોને જેસલરાય આપણ પ્રેમ થકી મળીએ રે
૭૬ નણદલ માગે લહેરિયું રે બાઈ!
૭૭ ઓ રાજવણ ઘૂમટો ઓઢીને તમે ક્યાં ગ્યાં'તાં?
૭૮ મને એક વાર જેતપર લઈ જા રે!
૭૯ ઝૂલણ લ્યો વણઝારી
૮૦ સોનલ ગરાસણી
૮૧ મોતીના વાવેતર
[પાછળ]     [ટોચ]