[પાછળ]
     રાખનાં રમકડાં
 
      રાખનાં રમકડાંને રામે
      મારા રામે રમતાં રાખ્યાં રે
      મૃત્યુલોકની માટી માથે માનવ કહીને ભાખ્યાં રે
      રાખનાં રમકડાંને, રમકડાંને …

      બોલે ડોલે રોજ રમકડાં નિત નિત રમત્યું માંડે
      આ મારું આ તારું કહીને એક બીજાને ભાંડે રે
      રાખનાં રમકડાંને, રમકડાંને …

      એઈ કાચી માટીની કાયા માથે
      માયા કેરા રંગ લગાયા
      એજી ઢીંગલા ઢીંગલીએ ઘર માંડ્યાં ત્યાં તો 
      વીંઝણલા વીંઝાયા રે
      રાખનાં રમકડાંને, રમકડાંને …

      અંત અનંતનો તંત ન તૂટ્યો ને રમત અધૂરી રહી
      તનડાં ને મનડાંની વાતો આવી એવી ગઈ
      રાખનાં રમકડાંને, રમકડાંને …

સ્વર: ગીતા રોય અને એ.આર. ઓઝા ગીત-સંગીત: અવિનાશ વ્યાસ ચિત્રપટ: મંગળફેરા (૧૯૪૯) ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]