[પાછળ]
વ્યર્થ દુનિયામાં પ્રણયને

વ્યર્થ દુનિયામાં  પ્રણયને આંધળો કહેવાય છે
તું નયન સામે નથી તો પણ મને દેખાય છે

જ્યાં જુઓ ત્યાં બસ બધે એક જ વદન દેખાય છે
કોઈને એક વાર  જોયા  બાદ આવું  થાય છે

એમ તો એનું અચાનક પણ મિલન થઈ જાય છે
શોધમાં  નીકળું  છું  ત્યારે જ એ  સંતાય છે

હું કરું છું એના ઘરની બંધ બારી પર નજર
ત્યારે ત્યારે મારી આંખોમાં જ એ ડોકાય છે

પ્યાર કરવો એ ગુનો છે એમ માને છે જગત
પણ  મને એની સજા તારા તરફથી થાય છે

સ્વરઃ મનહર ઉધાસ
રચનાઃ બરકત વિરાણી ‘બેફામ’

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]