[પાછળ]
કહેતા જે દાદી વારતા એવી પરી!

કહેતા જે દાદી વારતા, એવી પરી છે દોસ્ત
આંખોમાં એની યાદની મહેફીલ ભરી છે દોસ્ત

પાદરની ભીની  મહેકથી  ભીનો  હજીયે છું
ખળખળ નદી આ લોહીની નસમાં ભરી છે દોસ્ત

એઓ ખરા છે આમ તો, એ તો કબૂલ પણ
મારીય વાત આમ જુઓ તો ખરી છે દોસ્ત

‘કૈલાસ’  એને  ભૂલવું  સંભવ  નથી  છતાં
ભૂલી જવાની આમ તો કોશીશ કરી છે દોસ્ત

શબ્દ: કૈલાસ પંડિત
સ્વર-સંગીતઃ મનહર ઉધાસ
આલ્બમ: આલાપ

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]