[પાછળ]
કારોબાર

હાથમાં  કારોબાર રાખ્યો તેં,
ને  મને બારોબાર રાખ્યો તેં.

એક ડગ છૂટથી ભરી ન શકું,
ખીણની ધારોધાર રાખ્યો તેં.

કોણ છું કોઈ દિ’ કળી ન શકું,
ભેદ પણ ભારોભાર રાખ્યો તેં.

આંખમાં દઇ નિરાંતનું સપનું,
દોડતો  મારોમાર રાખ્યો તેં.

શ્વાસ સાથે જ ઉચ્છ્‌વાસ દીધા,
મોતની  હારોહાર રાખ્યો તેં.

હાથમાં  કારોબાર રાખ્યો તેં,
ને  મને બારોબાર રાખ્યો તેં.

રચનાઃ મનોજ ખંડેરિયા
સ્વર-સંગીતઃ શ્યામલ-સૌમિલ મુનશી

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]