[પાછળ]
કોઈ આઘે આઘેથી

હે કોઈ આઘે આઘેથી વેણુ વાય છે રે મને જાતી રહું જાતી રહું થાય છે લાલ લાલ આંખડીથી સાસુ જુએ છે હોઠ મરડીને નણદી પગ પછાડે લહેરીયે ચડેલ મારા લોચનીયા જોઈ ઊભો નાવલીયો બારણાની આડે હો ઘેરા ઘેનની કટોરી કોઈ પાય છે રે મને જાતી રહું જાતી રહું થાય છે હે કોઈ આઘે આઘેથી… એક દ્વાર બંધ કીધું તો કેટલાંય મારગ આ આંખમાં સમાયા ધૂપ થઈ ઊડી હું ચાલી સંભાળો હવે પીંજરામાં રહી ગઈ કાયા હવે છાનું એ છનછન છલકાય છે રે મને જાતી રહું જાતી રહું થાય છે હે કોઈ આઘે આઘેથી…

સ્વરઃ કૌમુદી મુનશી રચનાઃ હરીન્દ્ર દવે સંગીતઃ દિલીપ ધોળકીયા ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]