[પાછળ]
ગરવી ગુજરાતણ
 
હે જુઓ ગરબે ઘૂમે રે ગરવી ગુજરાતણ
કેવી શોભે મલપતી નાર ગરવી ગુજરાતણ

હે જુઓ ગરબે ઘૂમે રે ગરવી ગુજરાતણ

એના કંઠે કોયલડી ટહૂકે છે
એની આંખે વીજલડી દમકે છે

એની ડોકે એકાવળ હાર ગરવી ગુજરાતણ
હે જુઓ ગરબે ઘૂમે રે ગરવી ગુજરાતણ

એને પગલે તે ધરણી ધમધમતી
એની કેડ ઝૂલે છે કેવી મનગમતી

એના ઝાંઝર કરે ઝણકાર ગરવી ગુજરાતણ
હે જુઓ ગરબે ઘૂમે રે ગરવી ગુજરાતણ

સ્વરઃ રાજુલ મહેતા
રચનાઃ ખલીલ ધનતેજવી
સંગીતઃ અજિત મરચંટ
ચિત્રપટઃ ડૉ. રેખા (૧૯૭૭)

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]