[પાછળ]
મારા સ્વપ્નનગરની શેરીમાં
મારા સ્વપ્નનગરની શેરીમાં એક રાધા રમવા આવી’તી
ના ગીત હતું, નહોતી બંસી, તોય ઘરઘર ભમવા આવી’તી
મારા સ્વપ્નનગરની શેરીમાં...

હજી જ્યાં એનાં ઝાંઝર ઠમક્યાં, ત્યાં તારક દીપક થઈ ટમક્યાં
એક  એક હૃદયમાં માધવનું  મંદિર સરજવા  આવી’તી
મારા સ્વપ્નનગરની શેરીમાં...

જ્યાં પડી પાનીઓ મસ્તાની, ત્યાં હસી રહી ધૂળ રસ્તાની
ઉજ્જડ રણમાં એક પીયૂષ વાદળી થઈ વરસવા આવી’તી
મારા સ્વપ્નનગરની શેરીમાં...

સ્વરઃ હંસા દવે
ગીતઃ ઈન્દુલાલ ગાંધી
સંગીતઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]