[પાછળ]
ભૂલી પંથ ભમું દિનરાત
 
ભૂલી પંથ ભમું દિનરાત રે,               
               કોઈ સંત! બતાવો જી વાટ

ઊગે સૂરજ વળી આથમે એવી ન્હોતી મારી મૂળ ભોમ;
જ્યોતિ અખંડ ઝગે જહીં જેનાં તેજ ઢળે વીંધી વ્યોમ:
                કોઈ સંત બતાવો એ વાટ

સંસારને  ઊને  વાયરે  થાયે  ઘરઘરના  દીપ ગૂલ:
જીવન એવાં અહીંનાં વ્હેંતિયાં, મારે મુલક અમરોનાં કુળ:
                કોઈ સંત બતાવો એ વાટ

ઉષાને અધરે  ખીલતો  ને  સંધ્યાને  કાંઠે  વિલાય:
એવા રે સ્નેહને સોણલે  મારું જીવતર ઝોલાં ખાય:
               કોઈ સંત બતાવો દિવ્યવાટ

પગલે પગલે પાવક પ્રજળે; ને આંખે ઠર્યો અંધકાર;
પામર  દેહની પીઠ  રહી વહી ભવરણ કેરો ભાર:
                 હવે સંત! દોરો સુરવાટ:

સ્વરઃ ઉષા મંગેશકર
ગીતઃ કેશવ હ. શેઠ
સંગીતઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]