[પાછળ]
પરપોટો પાણીમાં મુંઝાય
પરપોટો પાણીમાં મુંઝાય, હો ખલાસી પાણીમાં મુંઝાય હો રે, પાણીથી મુંઝાય હો રે, પાણીથી કેમ કરી અળગાં થવાય? પાણીમાં બંધાણું એનું પોત હો, ખલાસી અને પાણીમાં છપાણું એનું નામ સામું ગામ પરપોટા સોંસરું દેખાય અને પરપોટો ખૂંત્યો અહીં આમ; અરે પાણીમાં રહેવાં ને પાણીમાં ના રહેવાય પરપોટો પાણીમાં મુંઝાય પાણીમાં દેખાય આખું આભ હો, ખલાસી એમાં કેમ કરી ઊડવા જવાય? પાંગળા તરાપા ને હોડીયું ય પાંગળી પાણીમાં તો એ બૂડે, ભાઈ અરે, પરપોટો કેવો રે નોંધારો ફૂટી જાય પરપોટો પાણીમાં મુંઝાય

સ્વરઃ ભારતી વ્યાસ ગીતઃ રમેશ પારેખ સ્વરાંકનઃ હરિશ્ચંદ્ર જોશી સંગીત નિયોજનઃ સુરેશ જોશી ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]