[પાછળ]
વાતે વાતે તને વાંકું પડયું

વાતે વાતે તને વાંકું પડયું ને,
મેં વાતોની કુંજગલી છોડી દીધી.

શબ્દોને પંથ કોણ કોને નડયું?
મેં તો વાતોની કુંજગલી છોડી દીધી.

આંખોમાં વાદળાં ને શ્વાસોમાં વાયરા,
પણ અડકો તો ભોમ સાવ કોરી.

તારા તે કાન લગી આવી ઢોળાઈ ગઈ,
હોઠ સમી અમરત કટોરી.

પંખીની પાંખ મહીં પીંછુ રડયું,
મેં તો વાતોની કુંજગલી છોડી દીધી.

હવે બળબળતાં ટળવળતાં અંધારાં જળ,
કે અણધાર્યો તૂટી પડયો સેતુ.

પાસે રહીને મને લાગે છે કેમ હવે,
કેટલાંય જનમોનું છેટું!

મારાં સપનાંને વેદનાનું વૈકુંઠ જડયું ને,
મેં તો વાતોની કુંજગલી છોડી દીધી.

સ્વરઃ હંસા દવે
ગીતઃ જગદીશ જોષી
ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

આ જમાનાજૂની દુર્લભ ઓડિયો ક્લીપના ગાયક કલાકારના સાચા નામની ખબર નથી પણ તે સ્વર હંસા દવેનો હોવાનું માત્ર અનુમાનના આધારે અહીં લખ્યું છે.
[પાછળ]     [ટોચ]