[પાછળ]
બે ફૂલ ચઢાવે મૂર્તિ પર

બે ફૂલ ચઢાવે મૂર્તિ પર પ્રભુ નહીં મળે સસ્તામાં ઈશ્વર પડ્યો નથી રસ્તામાં કૃષ્ણની પાસે જવું હોય તો થાવું પડે સુદામા ઈશ્વર પડ્યો નથી રસ્તામાં સાચું છે એ સચરાચર છે સાચુ છે એ અજરામર છે સાચું છે એ પરમેશ્વર છે પણ ચોધારે વરસે મેહૂલિયો તો મળે એક ટીપામાં ઈશ્વર પડ્યો નથી રસ્તામાં રામનું સ્વાગત કરતાં ઋષિઓ જાપ જપંતા રહી ગયા એઠા બોરને અમર કરીને રામ શબરીના થઈ ગયા નહીં મળે ચાંદી-સોનાના અઢળક સિક્કામાં નહીં મળે એ કાશીમાં કે નહીં મળે મક્કામાં પણ નસીબ હોય તો મળી જાય એ તુલસીના પત્તામાં ઈશ્વર પડ્યો નથી રસ્તામાં


સ્વરઃ જનાર્દન રાવલ ગીત-સ્વરાંકનઃ અવિનાશ વ્યાસ ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ (ઓડિયો ક્લીપ સૌજન્યઃ ગુજરાતી સુગમ સંગીત ફાઉન્ડેશન, અમદાવાદ)
[પાછળ]     [ટોચ]