[પાછળ]
સાચા સાધુ એમ ઓળખાય

હરિરસ પીએ, બીજાને પાય
સાચા સાધુ એમ ઓળખાય
એ જી સાચા સંતો એમ ઓળખાય

સાગર જેવાં દલડાં જેનાં,   કદી રે ના છલકાય;
ઝેરનાં પિયાલાં જીરવીને જાણે, અમૃત સૌને પાય
એ જી સાચા સાધુ એમ ઓળખાય
એ જી સાચા સંતો એમ ઓળખાય

સોના જેવા  શુદ્ધ છતાં યે  અગ્નિમાં  ઓરાય;
કસોટીટાણે ઓછા ન ઊતરે સો ટચના રે થાય
એ જી સાચા સાધુ એમ ઓળખાય
એ જી સાચા સંતો એમ ઓળખાય

ગુરુપ્રતાપે કહે પુરુષોત્તમ
સંગ એનો સુખદાયી
કરમસંજોગે જો કોઈ સાંપડે તો
ભાગ્ય આખું પલટાય
એ જી સાચા સાધુ એમ ઓળખાય
એ જી સાચા સંતો એમ ઓળખાય

પરંપરાગત ભજન
સ્વરઃ હસન ઈસ્માઈલ સોલંકી
સંગીતઃ ઈસ્માઈલ વાલેરા

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

(હાલ સ્મતિશેષ બની ચૂકેલી આ ઓરિજિનલ ગ્રામોફોન રેકોર્ડની હવે દુર્લભ બની ગયેલી ઓડિયો ક્લીપ પ્રેમપૂર્વક આપવા બદલ સાવરકુંડલાના પ્રાધ્યાપક ડૉ. દિલીપ ભટ્ટનો ઘણો ઘણો આભાર)

[પાછળ]     [ટોચ]