[પાછળ]
મને આપો આંખ મુરારી

મને આપો આંખ મુરારી,    મને આપો આંખ મુરારી
પ્રભુ એક જ આશા મારી, પ્રભુ એક જ આશા મારી
મને આપો આંખ મુરારી
મને આપો આંખ મુરારી

રંગભરેલી રચના તારી
રંગભરેલી રચના તારી મારે કાળી કાળી
મને આપો આંખ મુરારી

જીવન કલ્પના જગત કલ્પના કાળી આભ અટારી
જીવન કલ્પના જગત કલ્પના કાળી આભ અટારી
કાજળ છાયા ડગલે ડગલે
કાજળ છાયા ડગલે ડગલે
જિંદગી જ્યાં અંધારી

મને આપો આંખ મુરારી

પ્રભાત કાળા સંધ્યા કાળી
પ્રભાત કાળા સંધ્યા કાળી  કાળી સૃષ્ટિ સારી
હર અંધારે રોજ ભટકતો
હર અંધારે રોજ ભટકતો દુનિયા લાગે ખારી

મને આપો આંખ મુરારી
મને આપો આંખ મુરારી

પ્રભુ એક જ આશા મારી
પ્રભુ એક જ આશા મારી
પ્રભુ એક જ આશા મારી

મને આપો આંખ મુરારી
મને આપો આંખ મુરારી

સ્વરઃ કે.સી. ડે

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

(નોંધઃ કૃષ્ણચંદ્ર ડે (૧૮૯૩-૧૯૬૨)ની લાંબી સંગીત કારકિર્દીમાં વિવિધ ભાષામાં કુલ લગભગ ૭૦૦ ગીત રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યા હતા જેમાં કુલ ૬ ગુજરાતી ગીતનો સમાવેશ થાય છે. ત્રણ ગ્રામોફોન રેકોર્ડ પર ધ્વનિમુદ્રિત આ છ ગીતો આ પ્રમાણે છેઃ

HMV Record No. N 15398
(૧) અજાણ્યા કોઈ દૂર
(૨) છે અંધારું ઘોર

HMV Record No. N 15399
(૩) વાગે પ્રેમ સિતાર પ્રભુની
(૪) પ્રીતિ જગથી પુરાણી

HMV Record No. N 15402
(૫) મને આપો આંખ મુરારી
(૬) ગૂંથી લે માલા અધૂરી

આ ત્રણમાંથી પ્રથમ રેકોર્ડ મે ૧૯૪૨માં, બીજી જૂન ૧૯૪૨માં અને ત્રીજી રેકોર્ડ ઓક્ટોબર ૧૯૪૨માં રિલીઝ કરવામાં આવી હતી.

આમાંની ત્રીજી ગ્રામોફોન રેકોર્ડ (નં. ૧૫૪૦૨) સુરતના શ્રી રમેશ બાપાલાલ શાહના સંગ્રહમાં છે. તેમના જણાવવા અનુસાર તે રેકોર્ડના બન્ને ગીત રસકવિ રઘુનાથ બ્રહ્મભટ્ટના લખેલા છે.

શ્રી રમેશભાઈએ ‘કુમાર’ સામાયિક શરૂ થયું ત્યારથી તેના પ્રગટ થયેલા તમામ અંક સ્કેન કરી ઈલેક્ટ્રોનિક રૂપમાં સાચવ્યા છે. શ્રી રમેશભાઈ વિશે વધુ માહિતી માટે જૂઓઃ

(1) http://en.wikipedia.org/
wiki/User:Ramesh_bapalal_shah

(2) http://rameshbshah.wordpress.com/

[પાછળ]     [ટોચ]