[પાછળ]
આ રંગભીના ભમરાને

આ રંગભીના ભમરાને કહોને કેમ કરી ઉડાડું?
ફૂલ-ફટાયો પજવે મુજને, ના પાડું? હા પાડું?

પ્રીતભર્યા સરવરના નીરે ગળાબૂડ ઊભી જ્યાં ધીરે
ઘૂંઘટ ખેંચી લજવે મુજને,  ના પાડું? હા પાડું?

આ રંગભીના ભમરાને કહોને કેમ કરી ઉડાડું?
ફૂલ-ફટાયો પજવે મુજને, ના પાડું? હા પાડું?

ઉર કમળને કોરી કોરી ગુનગુનતો ગાતો રસહોરી
રૂપરસીલો રીઝવે મુજને,  ના પાડું? હા પાડું?

આ રંગભીના ભમરાને કહોને કેમ કરી ઉડાડું?
ફૂલ-ફટાયો પજવે મુજને, ના પાડું? હા પાડું?
 
સ્વરઃ કૌમુદી મુનશી
ગીતઃ ભાસ્કર વોરા
સંગીતઃ દિલીપ ધોળકીયા

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]