[પાછળ]
સરવરના ઘાટ માથે

સરવરના ઘાટ માથે પૂનમની રાત રે
હાલ્ય મારા વાલમા
કરીએ મીઠી, ઓ કરીએ મીઠી વાત રે

રઢીયાળી રાત માથે તારલાની ભાત રે
હાલ્ય મારા વાલમા
કરીએ મીઠી, ઓ કરીએ મીઠી વાત રે

નાવલિયા તને નિરખી મારે નૈને નર્તન જાગે
ઉરના સથવારે ઓ સજની વીણા હૃદયની વાગે

હાથોમાં હાથ સાથે મનને ગમતો નાથ રે
હાલ્ય મારા વાલમા
કરીએ મીઠી, ઓ કરીએ મીઠી વાત રે

દૂર દૂર ડુંગરની કોરે ટહુકે મીઠો મોર
ટહુકે જીવનવનમાં કોયલ કાળજડાની કોર

વગડાની વાટ માથે હીંડોળા ખાટ રે
હાલ્ય મારા વાલમા
કરીએ મીઠી, ઓ કરીએ મીઠી વાત રે

સરવરના ઘાટ માથે પૂનમની રાત રે
હાલ્ય મારા વાલમા
કરીએ મીઠી, ઓ કરીએ મીઠી વાત રે

સ્વરઃ આશા ભોસલે અને એ.આર. ઓઝા
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ પરણેતર (૧૯૫૧)

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]