[પાછળ]
ગરજ ગરજ વરસો

ના શ્રાવણ ના ઋતુ વર્ષાની ના જળના એંધાણ
મેઘરાજ આવો તો માનું સાજન સુર સુજાણ

ગરજ ગરજ વરસો જલધર
દીપકથી  દાઝેલાં  તનને  શીતળ જળથી  પરસો
ગરજ ગરજ વરસો જલધર

તરસ્યાની ના તરસ છીપાવે એ વાદળ કોને મન ભાવે!
આકાશી આ હેલ છલોછલ સંઘરીને શું  કરશો?
ગરજ ગરજ વરસો જલધર

પરદુઃખમાં થઈને દુઃખીયારા લઈએ ખોળામાં અંગારા
જલતાને ઠારો તો  જુગજુગ ઠાર્યાં એવાં  ઠરશો!
ગરજ ગરજ વરસો જલધર

ગગન  ઘોર ઘન શ્યામ શ્યામ તન મેઘરાજ આવો
થર થર થર થર મેરુ કંપે જલ થલ જલ વરસાવો
આવો… આવો…
ગરજ ગરજ વરસો જલધર

કનક કામિની દમક દામિની નૂર નભમાં રેલાવો
ઝરમર  મોતી  વસુંધરાને  પાલવડે  ટંકાવો
આવો… આવો…
ગરજ ગરજ વરસો જલધર

સ્વરઃ આશા ભોસલે અને ઉષા મંગેશકર
ગીતઃ કાંતિ અશોક
સંગીતઃ મહેશ-નરેશ
ચિત્રપટઃ તાના-રીરી (૧૯૭૫)

આ ગીતના સાચા પાઠ માટે
શ્રી હરીશ રઘુવંશીનો ઘણો જ આભાર

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]