[પાછળ]
સાત સૂરોના સરનામે

સાત સૂરોના સરનામે અમે તમને મળવા આવ્યા
સૂર શબદના સથવારે બે વાત મજાની લાવ્યા

તમને કહું છું કે ‘સા’માંથી  સાંજ મજાની કાઢો
ગમતાં જણની ગમતી ક્ષણની વાત ફરીથી માંડો

રોમ રોમને જે અજવાળે એ દીવડાં પ્રગટાવ્યાં
સૂર શબદના સથવારે બે વાત મજાની લાવ્યા

સાત સૂરોના સરનામે અમે તમને મળવા આવ્યા

ગીત ગઝલમાં ગગન ઉમેરી ઊડવાનું છે મન
સાથ તમારો મળે સૂરીલો રસભર છે જીવન

યાદ અને સપનાની વચ્ચે ટહુકો થઈને જામ્યાં
સૂર શબદના સથવારે બે વાત મજાની લાવ્યા

સાત સૂરોના સરનામે અમે તમને મળવા આવ્યા
 
સ્વરઃ પાર્થિવ ગોહિલ
રચનાઃ અંકિત ત્રિવેદી
સંગીતઃ ગૌરાંગ વ્યાસ

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]