[પાછળ]
ચાંદની રાતે ઓ હંસી

ચાંદની રાતે ઓ હંસી ચિત્તડું ન બાળીએ

અંધારા અજવાળાં આઠે પહોર
ચંપો  દેખાશે  નકરો  થોર

સપનામાં જાગી જઈને સાચું ન ભાળીએ
ચાંદની રાતે ઓ હંસી ચિત્તડું ન બાળીએ

સપનાંની  શૂળ  વાગી
ધરતીની  ધૂળ  લાગી
સામે પૂરે તરવાનો છે તોર

આંબાનું પંખી બેઠું  બાવળિયાની ડાળીએ
ચાંદની રાતે ઓ હંસી ચિત્તડું ન બાળીએ

ગંગાની  પાવન  ધારા
શિવની  જટામાં  આરા
પહાડી પથ્થરમાં તૂટે જોર

પોતાની પીડાને પોતે  મનમાં  પછાડીએ
ચાંદની રાતે ઓ હંસી ચિત્તડું ન બાળીએ

ઘરની માયા રહી ઘરમાં
દુનિયા  બેઠી  ડુંગરમાં
ચાંદનીમાં ચીતર્યાં બપોર

હૈયાની હોડીને ના હાથે  ઊંધી વાળીએ
ચાંદની રાતે ઓ હંસી ચિત્તડું ન બાળીએ

સ્વરઃ મુકેશ અને અનુરાધા પૌડવાલ
ગીતઃ વેણીભાઈ પુરોહિત
સંગીતઃ દિલીપ ધોળકીયા
ચિત્રપટઃ ડાકુરાણી ગંગા (૧૯૭૬)

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ


આ ગીતના સાચા પાઠ માટે
શ્રી હરીશ રઘુવંશીનો ઘણો જ આભાર
[પાછળ]     [ટોચ]