[પાછળ]
ઓ સાજન

ઓ સાજન જેવો તું મુજને ભીંજવે
એવો ભીંજવે મુજને શ્રાવણ ઓ સાજન

ઓ સાજન જેવો તું મુજને ભીંજવે
એવો ભીંજવે મુજને શ્રાવણ ઓ સાજન

જોને ભીની ભીની ચોળી ચીટકી ગઈ મારે અંગે
જોને ભીની ભીની ચોળી ચીટકી ગઈ મારે અંગે
મારું ગોરું ગોરું રૂપ રંગાયું ચૂંદલડીના રંગે

ઓ સાજન આ ભીનો ભીનો વાય વાયરો
એને કૈંક  છે  મનભાવન ઓ સાજન

શરમ મૂકીને ગોરાંદે જરા આવો ઓરા ઓરા
શરમ મૂકીને ગોરાંદે જરા આવો ઓરા ઓરા

ભીના વાને લજવાઓ શાને આ તો પ્રીતના ફોરાં
ઓ સજની…                  
આ રૂપ નીતરતું મદભર એવું કરે કાળજે કામણ

ઓ સાજન જેવો તું મુજને ભીંજવે
એવો  ભીંજવે  મુજને  શ્રાવણ
ઓ સજની…    ઓ સાજન…

સ્વરઃ આશા ભોસલે અને ભૂપિન્દર
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ દી' વાળે એ દીકરા (૧૯૮૨)

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]