[પાછળ]
પેલ્લા વરસાદનો છાંટો

પેલ્લા વરસાદનો છાંટો મુને વાગિયો  હું પાટો બંધાવાને હાલી રે
વ્હેંત વ્હેંત લોહી કાંઈ ઊંચું થિયું ને જીવને તો ચડી ગઈ ખાલી રે

સાસુ  ને  સસરાજી અબઘડીયે  આવશે  કાશીની  પૂરી કરી જાતરા રે
રોજિંદા ઘરકામે ખલ્લેલ પહોંચાડે મુને આંબલીની હેઠે પડ્યા કાતરા રે

પિયુજી  છાપરાને બદલે  જો આભ હોત તો બંધાતી હોત  હું યે વાદળી રે
માણસ કરતાં હું હોત મીઠાંની ગાંગડી તો છાંટો વાગ્યો કે જાત ઓગળી રે

પેલ્લા વરસાદનો છાંટો મુને વાગિયો  હું પાટો બંધાવાને હાલી રે
વ્હેંત વ્હેંત લોહી કાંઈ ઊંચું થિયું ને જીવને તો ચડી ગઈ ખાલી રે

સ્વરઃ હેમા દેસાઈ
ગીતઃ અનિલ જોશી
સંગીતઃ આશિત દેસાઈ

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]