[પાછળ]
માનવ ના થઈ શક્યો તો

માનવ ના થઈ શક્યો તો એ ઈશ્વર બની ગયો
જે કંઈ બની ગયો એ બરાબર બની ગયો

એ મુજને રડતો જોઈને ખુદ પણ રડી પડ્યાં
મારો જ  પ્રશ્ન  એમનો ઉત્તર બની ગયો

વર્ષો પછી મળ્યાં તો નયન ભીના થઈ ગયાં
સુખનો પ્રસંગ શોકનો અવસર બની ગયો

છે આજ મારા હાથમાં મહેંદી ભરેલ હાથ
મારોય હાથ આજ  તો  સુંદર બની ગયો

‘આદિલ’ના શેર  સાંભળી આશ્ચર્યથી  કહ્યું
ગઈ કાલનો આ છોકરો શાયર બની ગયો

જે કંઈ બની ગયો એ બરાબર બની ગયો
 
સ્વરઃ મનહર ઉધાસ
રચનાઃ ‘આદિલ’ મન્સૂરી

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]