[પાછળ]
બસ એટલી સમજ મને

બસ એટલી સમજ મને પરવરદિગાર દે
સુખ જ્યારે જ્યાં મળે ત્યાં બધાના વિચાર દે

આવીને  આંગળીમાં  ટકોરા  રહી  ગયા
સંકોચ  આટલો  ન  કોઈ  બંધ દ્વાર દે

સૌ પથ્થરોના બોજ તો ઊંચકી લીધા અમે
અમને નમાવવા હો તો  ફૂલોનો ભાર દે

પીઠામાં મારું  માન  સતત હાજરીથી છે
મસ્જિદમાં રોજ જાઉં તો કોણ આવકાર દે!

દુનિયામા કંઇકનો હું કરજદાર છું ‘મરીઝ’
ચૂકવું બધાનું દેણુ જો અલ્લાહ ઉધાર દે

(આ ગઝલના ન ગવાયેલા શેર)

માની લીધું  કે  પ્રેમની કોઈ દવા નથી
જીવનના  દર્દની તો  કોઈ  સારવાર દે

ચાહ્યું બીજું બધું તે ખુદાએ  મને  દીધું
એ શું કે તારા માટે ફક્ત ઈન્તિઝાર દે

નવરાશ છે  હવે  જરા સરખામણી  કરું
કેવો હતો અસલ હું મને એ ચિતાર દે

તે  બાદ માંગ  મારી  બધીયે  સ્વતંત્રતા
પહેલાં જરાક  તારી  ઉપર ઈખ્તિયાર દે

આ નાનાં નાનાં દર્દ તો થાતાં નથી સહન
દે  એક  મહાન દર્દ  અને  પારાવાર  દે

રચનાઃ મરીઝ
સ્વર-સંગીતઃ મનહર ઉધાસ

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]