[પાછળ]
તમારા વગર

તમારા વગર એ કુંવારી જ રહેશે તમારી કબર તો તમારી જ રહેશે
તમે ઘર કે શેરી બદલશો પરંતુ ભીંતોની વફા એકધારી જ રહેશે

ન ફળદ્રુપ થઈ કોઈની પણ હથેળી કે ખારી જમીનો તો ખારી જ રહેશે
પગેરું હયાતીનું  જોયું છે કોણે કે એ તો ફરારી ફરારી જ રહેશે

સ્વરઃ પંકજ ઉધાસ
ગઝલઃ રમેશ પારેખ
સંગીતઃ શ્યામલ-સૌમીલ

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]