[પાછળ]
મહા ભયંકર એ મારગમાં
વિચરે  મહાવીર  સ્વામી


વિષ ભરીને વિષધર સૂતો ચંડકોશીયા  નામે
મહા ભયંકર એ મારગમાં વિચરે મહાવીર સ્વામી

જાજો મા પ્રભુ પંથ વિકટ છે
ઝેરભર્યો એક નાગ નિકટ છે

હાથ જોડીને વિનવે વીરને લોક બધાં ભય પામી
મહા ભયંકર એ મારગમાં વિચરે મહાવીર સ્વામી

આવી ગંધ જ્યાં માનવ કેરી
ડંખ દીધો ત્યાં થઈને વેરી

હિંસા અને અહિંસા વચ્ચે લડાઈ ભીષણ જામી
મહા ભયંકર એ મારગમાં વિચરે મહાવીર સ્વામી

દૂધ વહ્યું જ્યાં પ્રભુને ચરણે
ચંડકોશીયો આવ્યો શરણે

કૈંક સમજ તું કૈંક સમજ એમ કહે કરુણા આણી
મહા ભયંકર એ મારગમાં વિચરે મહાવીર સ્વામી

વેરથી વેર શમે નહિ જગમાં
પ્રેમથી પ્રેમ વધે જીવનમાં

પ્રેમધર્મનો પરિચય પામી નાગ રહ્યો શિર નામી
મહા ભયંકર એ મારગમાં વિચરે મહાવીર સ્વામી

ગીત-સંગીત-સ્વરઃ
શાંતિલાલ બી. શાહ (૧૯૫૧)

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]