[પાછળ]
તમે આવો કે ન આવો

તમે આવો કે ન આવો તમારી યાદ આવે છે
દિવસ ને રાત એ મુજને જુઓ કેવી સતાવે છે

અમાવસ જેવી લાગે છે પૂનમની રાત પણ આજે
આ શીતળ ચાંદની મુજને જુઓ કેવી તપાવે છે

તમે આવો કે ન આવો તમારી યાદ આવે છે

કદી છો દૂર મારાથી કદી મારી જ ભીતર છો
તમારી ચાહ આ દિલને જુઓ કેવી ફસાવે છે

તમે આવો કે ન આવો તમારી યાદ આવે છે 

સ્વરઃ શિલ્પા પૈ
ગીત-સંગીતઃ દીપક ગણાત્રા ‘સાથી’

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
 
[પાછળ]     [ટોચ]