[પાછળ]

ખરાં છો તમે!


ઓ પ્રિયે ! પરિકરના જેવું આ જીવન છે આપણું
બે જુદાં શિર છે પરંતુ એક તન છે આપણું
વર્તુલો રચવા લગીની  છે  જુદાઈની  વ્યથા
કાર્ય પૂરું થઈ જતાં સ્થાયી મિલન છે આપણું
- શૂન્ય પાલનપુરી

*

ઘડીમાં રીસાવું?  ખરાં છો તમે!
ઘડીમાં મનાવું!  ખરાં છો તમે!

હજી આવી બેઠાં  ને ઊભાં થયાં!
અમારાથી આવું? ખરાં છો તમે!

ન પૂછો કશું યે,  ન બોલો કશું.
અમસ્તા મુંઝાવું!  ખરાં છો તમે!

ન આવો છો મળવા ન ઘરમાં રહો,
અમારે ક્યાં જાવું? ખરાં છો તમે!

હતી  ભાગ્યરેખા, ભુંસાઈ ગઈ!
નવી ક્યાંથી લાવું? ખરાં છો તમે!

સ્વરઃ પંકજ ઉધાસ
રચનાઃ કૈલાસ પંડિત

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]